ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΙΓΚΑ ΕΛ.


ΤΑΜΙΑΣ: ΑΜΟΥΡΓΗ ΕΥΤ.


ΜΕΛΗ: ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΕΛΛΑΠ0ΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30/6/2021